Skip to content
Daytime park scene

Prywatność

Polityka Prywatności

 1. Polityka prywatności

Witamy na stronie i w aplikacji mobilnej Królika Binga. Nasza spółka Acamar Films Limited („My”) robi wszystko, aby chronić i szanować Twoją prywatność oraz zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

Ten dokument (razem z Regulaminem naszej strony i aplikacji mobilnej oraz innymi wskazanymi tam dokumentami) określa zasady, na jakich będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe — te, które pozyskujemy od Ciebie lub te, które nam przekazujesz. Nasza polityka dotyczy: (i) korzystania ze stron internetowych, które posiadamy lub obsługujemy (www.pl.bingbunny.com i jej poddomeny) („Strona”); (ii) naszych działań marketingowych, w tym biuletynów, e-maili, konkursów itp.; oraz (iii) innych naszych produktów i działań, które są powiązane z tą polityką — np. nasza aplikacja mobilna Bing („Aplikacja Bing”) (zwane razem „Produktami Bing”). Przeczytaj uważnie informacje poniżej, wyjaśnią one nasze podejście, praktyki i sposób wykorzystania danych osobowych. Odwiedzając naszą Stronę lub korzystając z Produktów Bing, akceptujesz praktyki opisane w tym dokumencie.

Od 25 maja 2018 roku w Unii Europejskiej obowiązuje nowe prawo dotyczące ochrony danych — jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), które w Polsce zastąpiło wcześniejszą ustawę o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku. Głównym celem naszej polityki jest przekazanie informacji, którą zgodnie z RODO jesteśmy zobowiązani przekazać wszystkim osobom w Unii Europejskiej, których dane osobowe są gromadzone, otrzymywane, używane, przechowywane, udostępniane, przesyłane i przetwarzane przez Acamar Films Limited w związku z korzystaniem z Produktów Bing.

 • ADMINISTRATOR DANYCH

Dla celów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych administratorem danych jest spółka Acamar Films Limited zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 04399568, z siedzibą przy 7 Savoy Court, Londyn, Wielka Brytania, WC2R 0EX, a jej biuro znajduje się pod adresem: The Rotunda (Ground Floor), 42-23 Gloucester Crescent, Londyn NW1 7DL, Wielka Brytania.

Jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania dotyczące naszej polityki, informacji, jakie o Tobie gromadzimy, lub przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z tym, że korzystasz z Produktów Bing, skontaktuj się z naszym Inspektorem ochrony danych: Radcą prawnym w Acamar Films Limited, pod adresem info@acamarfilms.com.

Możesz też skontaktować się z nami listownie, pisząc na adres: Acamar Films Limited, The Rotunda (Ground Floor), 42-23 Gloucester Crescent, London NW1 7DL, United Kingdom, to the attention of: Marianne Gilbert, General Counsel.

Informacje na temat RODO dostępne są również na stronie Komisarza ds. Informacji (brytyjski organ ochrony danych osobowych) pod adresem www.ico.gov.uk lub na oficjalnej stronie Unii Europejskiej: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_pl.

 • POZYSKIWANE INFORMACJE

Będziemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe, które Ciebie dotyczą:

 1. Informacje, które Ty nam przekazujesz.Są to informacje na Twój temat, które przekazujesz nam dobrowolnie, gdy wypełniasz formularz lub zaznaczasz pole na Platformie Bing; gdy kontaktujesz się z nami w inny sposób (mailowo, telefoniczne, listownie itp.) lub gdy chcesz otrzymać określone treści udostępniane za pośrednictwem Produktów Bing. W ich zakres wchodzą informacje, które podajesz podczas rejestracji lub subskrypcji naszego e-biuletynu; gdy zgłaszasz problem dotyczący naszej Strony lub Aplikacji Bing lub pobierasz z nich treści. Podajesz nam wtedy Twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz wszystkie inne dane, które nam przekazujesz za pośrednictwem wymienionych wyżej kanałów komunikacji.
 2. Informacje, które gromadzimy na Twój temat.Gdy wchodzisz na naszą Stronę i korzystasz z Produktów Bing, automatycznie zbieramy następujące informacje:
 • Informacje techniczne, na przykład: adres IP, rodzaj przeglądarki, wersja systemu operacyjnego, rodzaj, model i orientacja urządzenia, wersja aplikacji, wolne miejsce na dysku i podobne informacje techniczne zazwyczaj automatycznie wysyłane przez przeglądarkę lub urządzenie w czasie wizyty na Stronie lub podczas korzystania z Produktów mobilnych.
 • Informacje o sposobie korzystania, na przykład: odwiedzone przez Ciebie strony, kliknięte linki, wyszukiwania w Produktach Bing; data i godzina, w jakich doszło do incydentu; raport incydentów, zakupione subskrypcje; płatności zakończone powodzeniem/niepowodzeniem i podobne informacje dotyczące sposobu korzystania z Produktów Bing. Mogą one też obejmować informacje na temat otrzymanych lub klikniętych przez Ciebie linków w przesłanych przez nas wiadomościach e-mail.

W świetle RODO określone informacje techniczne lub informacje o sposobie korzystania mogą być uważane — samodzielnie lub w połączeniu z innymi danymi — za dane osobowe, wówczas przetwarzamy je zgodnie z RODO.

Informacje techniczne i informacje o sposobie korzystania są przez nas gromadzone poprzez ciasteczka i podobne technologie (np. piksele, sygnały nawigacyjne, JavaScript itp.). Dzięki tym technologiom możemy analizować, jak korzystasz z Produktów Bing i na tej podstawie dopasować ich treści do Twoich zainteresowań. Za pośrednictwem tych technologii nie monitorujemy jednak żadnych informacji o płatnościach. Więcej na temat takich technologii, w tym o zarządzaniu preferencjami ciasteczek, przeczytasz niżej w   .

Czasami informacje na Twój temat otrzymujemy ze źródeł zewnętrznych, na przykład, z różnych narzędzi i usług wsparcia biznesu oferowanych przez usługodawców, z których korzystamy (np. usługi analityczne Crashlytics i Firebase świadczone przez spółki Google).

 • JAK WYKORZYSTUJEMY TE INFORMACJE?

To ważne, abyś rozumiał, jak i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. W tej części przedstawiamy różne cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz rodzaje danych osobowych, jakich potrzebujemy dla każdego z tych celów.

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z prawem. Najczęściej będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe:

 • aby zrealizować zawartą z Tobą umowę, jeśli dokonasz subskrypcji Aplikacji Bing;
 • aby przetwarzać Twoje zapytania i odpowiadać na Twoje prośby;
 • aby zarządzać Twoją subskrypcją biuletynu Bing;
 • aby wysyłać do Ciebie oferty dotyczące produktów Bing i inne materiały marketingowe;
 • aby wypełnić nasze prawne obowiązki;
 • gdy jest to konieczne dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (lub uzasadnionych interesów strony trzeciej), o ile Twoje interesy i prawa podstawowe nie są nadrzędne w stosunku do tych interesów.

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe również w kilku rzadko występujących sytuacjach:

 • gdy jest to konieczne w celu ochrony Twoich interesów (lub interesów strony trzeciej);
 • gdy jest to niezbędne w interesie publicznym lub w celach urzędowych.

W niektórych przypadkach możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby zrealizować prawnie uzasadnione interesy nasze lub stron trzecich, o ile Twoje interesy i prawa podstawowe nie są nadrzędne w stosunku do tych interesów. Poniżej znajdziesz przykłady sytuacji, w których będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o taki prawnie uzasadniony interes:

 • aby zoptymalizować i udoskonalić działanie Produktów Bing oraz treści, które w nich umieszczamy;
 • aby przekazywać Ci informacje na temat Produktów Bing, naszych działań marketingowych i promocji dotyczących Produktów Bing;
 • aby przekazywać Ci lub zezwolić wybranym stronom trzecim na przekazywanie informacji na temat produktów i usług, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować;
  • Jeśli chodzi o sposoby komunikacji, będziemy się z Tobą kontaktować mailowo lub SMS-em, jeżeli tylko wyrazisz na to zgodę. Jeżeli zgadzasz się, abyśmy korzystali z maili i SMS-ów, aby się z Tobą skontaktować, zaznacz odpowiednie pole w formularzu biuletynu. Pamiętaj, że zawsze możesz zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości. Możesz zrezygnować odpowiadając na otrzymaną wiadomość, lub wysyłając maila na adres: webmaster@acamarfilms.com.
 • aby powiadomić Cię o zmianach dotyczących Produktów Bing;
 • aby zapewnić, że treści na naszej Stronie są Ci pokazywane w najbardziej efektywny sposób i przyjazny dla Twojego komputera;
 • aby zapobiegać oszustwom lub wyrządzeniu szkód nam lub stronom trzecim oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa Produktów Bing i naszej sieci;
 • gdy będziemy musieli dochodzić swoich praw, na przykład, dochodzić roszczeń przeciwko Tobie w związku z korzystaniem przez Ciebie z Produktów Bing.

Zmiana celu

Twoje dane osobowe będziemy wykorzystywać tylko w tych celach, dla których je zebraliśmy, chyba że zasadnie uznamy, że potrzebujemy wykorzystać je w innym celu, który będzie zgodny z pierwotnym celem. Jeżeli będziemy musieli wykorzystać Twoje dane osobowe w innym celu, powiadomimy Cię o tym i wyjaśnimy, na jakiej podstawie mamy do tego prawo.

Pamiętaj, że zgodnie z powyższymi zasadami możemy przetwarzać Twoje dane osobowe bez Twojej wiedzy lub zgody, jeżeli jest to wymagane lub dozwolone przez przepisy prawa.

 • UDOSTĘPNIANIE TWOICH DANYCH STRONOM TRZECIM

Może zaistnieć konieczność, abyśmy udostępnili Twoje dane osobowe stronom trzecim, włączając zewnętrznych dostawców usług. Wymagamy, aby strony trzecie również zapewniały bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i przetwarzały je zgodnie z prawem.

 • Strony trzecie to na przykład:
  • partnerzy biznesowi i dostawcy usług, którzy pomagają nam w zarządzaniu systemami IT oraz komunikacją oraz dostosowaniu naszych treści marketingowych i reklamowych, a także w hostingu naszej Strony; oraz
  • dostawcy usług analitycznych i wyszukiwarek internetowych, którzy pomagają nam w doskonaleniu i optymalizacji Produktów Bing.

Twoje dane osobowe ujawnimy stronom trzecim także:

  • gdy zakupimy lub sprzedamy przedsiębiorstwo lub aktywa, wtedy potencjalny sprzedający lub nabywca przedsiębiorstwa lub aktywów pozna Twoje dane osobowe;
  • gdy naszą spółkę Acamar Films Limited lub wszystkie jej aktywa kupi strona trzecia, wówczas przechowywane przez nas dane osobowe naszych klientów będą stanowić jedno z przekazywanych aktywów;
  • gdy zostaniemy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia Twoich danych osobowych w związku z wypełnieniem dowolnego zobowiązania prawnego, lub w zakresie egzekwowania lub stosowania warunków sprzedaży i innych umów; lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa spółki Acamar Films Limited, naszych klientów lub innych osób. Powyższe obejmuje również wymianę informacji z innymi przedsiębiorstwami i organizacjami dla celów ochrony przed oszustwami i ograniczeniem ryzyka kredytowego.
 • GDZIE PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe możemy przechowywać na naszych serwerach oraz serwerach utrzymywanych przez zewnętrznych dostawców usług hostingu. Wszystkie dane, które nam przekazujesz, są obecnie przetwarzane i przechowywane przez naszego partnera Mail Chimp — spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z Georgii (nazwa prawna: The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp z siedzibą w USA), która zarządza naszą bazą danych subskrybentów oraz zajmuje się wysyłką newsletterów w imieniu Acamar Films Limited. Politykę prywatności Mail Chimp znajdziesz tutaj: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

 • PRZESYŁANIE DANYCH POZA EUROPĘ (EOG)

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym usługodawcom spoza Unii Europejskiej. W takim przypadku, możesz jednak oczekiwać, że Twoje dane osobowe będą chronione na takim samym poziomie jaki jest wymagany w Unii Europejskiej.

Nasz główny usługodawca, spółka Mail Chimp, ma siedzibę w USA. Przekazujemy jej dane osobowe, ponieważ spółka ta uczestniczy w programie Tarcza Prywatności UE-USA (ang. Privacy Shield EU-USA framemork), który nakłada na uczestniczące w nim podmioty obowiązek zapewnienia podobnego poziomu ochrony danych osobowych przekazywanych między Europą a Stanami Zjednoczonymi do tego, który obowiązuje w Europie.

Więcej informacji o programie Tarcza Prywatności UE-USA znajdziesz na stronach https://www.privacyshield.gov/welcomehttps://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/eu-us-data-transfers_pl i https://uodo.gov.pl/pl/75.

 • BEZPIECZEŃSTWO

Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia, aby zapobiegać przypadkowej utracie Twoich danych osobowych, ich wykorzystaniu, nieupoważnionemu dostępowi do nich, ich modyfikacjom lub ujawnieniu.  Zabezpieczenia obejmują technologię SSL (ang. Secure Socket Layer), dzięki której Twoje dane są bezpieczne, a przekazywane informacje są w pełni szyfrowane tak, aby nie zostały odczytane przez strony trzecie.

Ponadto dostęp do Twoich danych osobowych mają wyłącznie ci pracownicy, przedstawiciele, wykonawcy i inne strony trzecie, którzy muszą je znać w celach służbowych. Będą przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi wytycznymi; podlegają również obowiązkowi zachowania poufności.

Mamy specjalne procedury postępowania gdy podejrzewamy, że naruszono bezpieczeństwo danych. Powiadomimy Ciebie i odpowiedniego organ nadzorczy o każdym podejrzewanym naruszeniu w przypadku, gdy będą wymagały tego przepisy prawa.

 • JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko przez taki okres, jaki będzie konieczny do realizacji celów, w jakich je pozyskaliśmy, wskazanych w punkcie 1.3 tego dokumentu.

Jeżeli wykorzystujemy Twoje dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, będziemy je przechowywać do momentu gdy zrezygnujesz z otrzymywania tych materiałów zgodnie z art. 21.2 RODO, pod warunkiem, że będziemy musieli zachować określone informacje, aby zarejestrować Twoją prośbę. Możemy też przechowywać Twoje dane osobowe przez okres, jaki będzie konieczny do dochodzenia naszych roszczeń prawnych oraz wywiązania się z naszych obowiązków prawnych (np. podatkowych i rachunkowych).

W niektórych przypadkach możemy dokonać anonimizacji Twoich danych osobowych tak, aby nie można już ich było z Tobą powiązać — w takich sytuacjach możemy wykorzystywać takie informacje bez obowiązku powiadamiania Cię o tym.

 • PRAWO DO WGLĄDU DO DANYCH, ICH SPROSTOWANIA, USUNIĘCIA I OGRANICZENIA ICH PRZETWARZANIA
 • Masz obowiązek informowania nas o zmianach

Ważne, aby Twoje dane, które przechowujemy, były dokładne i aktualne. Napisz do nas, jeżeli Twoje dane osobowe, które nam dobrowolnie przekazałeś, się zmienią.

 • Twoje prawa dotyczące danych osobowych

W określonych przypadkach na mocy przepisów masz prawo:

 • uzyskać wgląd do swoich danych osobowych (czyli złożyć „wniosek osoby, której dane dotyczą, o udostępnienie jej danych”). Na tej podstawie możesz otrzymać kopię swoich danych, które przechowujmy, oraz sprawdzić, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem;
 • uzyskać możliwość poprawienia swoich danych osobowych. Możesz w ten sposób uzupełnić wszelkie niekompletne lub niedokładne informacje;
 • poprosić o usunięcie swoich danych osobowych. Możesz poprosić o usunięcie Twoich danych osobowych, jeżeli nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy dłużej je przetwarzali lub jeżeli sprzeciwisz się przetwarzaniu danych (piszemy o tym poniżej);
 • Nie zgodzić się na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeżeli opieramy się na prawnie uzasadnionym interesie (lub interesie strony trzeciej), a Twoja osobista sytuacja powoduje, że chcesz się sprzeciwić przetwarzaniu twoich danych osobowych na takiej podstawie. Masz też prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego;
 • poprosić o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz zażądać od nas zawieszenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli, na przykład, chcesz ustalić poprawność danych lub cel ich przetwarzania.
 • poprosić o przekazanie swoich danych osobowych stronie trzeciej;
 • złożyć skargę do organu ds. ochrony danych, który nadzoruje przetwarzanie przez nas danych osobowych. Ponieważ nasza spółka ma siedzibę w Wielkiej Brytanii, organem nadzorującym przetwarzanie przez nas danych osobowych jest Biuro Komisarza ds. Informacji. Więcej informacji dotyczących Biura Komisarza ds. Informacji, w tym wytyczne, jak złożyć skargę, znajdziesz na stronie https://ico.org.uk/.

Jeżeli chcesz mieć dostęp do swoich danych osobowych, zweryfikować je, poprawić, poprosić o ich usunięcie, wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania lub poprosić o przekazanie kopii Twoich danych osobowych stronie trzeciej lub wykonać inne wyżej opisane prawa (z wyjątkiem skargi), napisz do naszego Inspektora ochrony danych na adres webmaster@bingbunny.com.

 • Brak opłat

Za uzyskanie wglądu do swoich danych osobowych (lub skorzystanie z innego z przysługujących praw) nie jest pobierana opłata. Jednak w przypadku, gdy prośba o wgląd do danych jest wyraźnie nieuzasadniona lub nadmierna, możemy pobierać opłatę w rozsądnej wysokości. W takich przypadkach możemy również odmówić realizacji takiej prośby.

 • Jakich informacji możemy od Ciebie potrzebować?

Możemy potrzebować od Ciebie określonych informacji, aby potwierdzić Twoją tożsamość oraz zrealizować przysługujące Ci prawo wglądu do danych (lub każde z innych przysługujących praw). To kolejne z odpowiednich zabezpieczeń, które ma zapewnić, że dane osobowe nie zostaną ujawnione nikomu, kto nie ma prawa ich otrzymać.

 • Prawo do wycofania zgody

W ograniczonych przypadkach, w których wyraziłeś zgodę na pozyskiwanie, przetwarzanie i przesyłanie swoich danych osobowych w określonym celu, w dowolnym momencie możesz wycofać zgodę na przetwarzanie w tym celu. Aby wycofać swoją zgodę, napisz do nas na adres webmaster@bingbunny.com. Po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu Twojej zgody, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w celu lub celach, na które zgodziłeś się wcześniej, chyba że będziemy mieć do tego uzasadnione podstawy prawne.

 • WITRYNY INTERNETOWE STRON TRZECICH

Od czasu do czasu na naszej Stronie i w Aplikacji Bing będą zamieszczane linki do witryn internetowych naszych sieci partnerskich, reklamodawców i podmiotów powiązanych.  Jeżeli klikniesz w taki link, pamiętaj, że te witryny mają inne polityki prywatności, a my nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności. Zanim prześlesz jakiekolwiek dane do takich witryn, zapoznaj się z treścią tych polityk.

 • AUTOMATYCZNE DECYZJE/PROFILOWANIE

Automatyczne decyzje lub profilowanie ma miejsce wtedy, gdy elektroniczny system wykorzystuje dane osobowe do podjęcia decyzji bez udziału człowieka. Możemy z tego korzystać w następujących przypadkach:

 • jeżeli jest to konieczne do realizacji naszej umowy oraz po wdrożeniu odpowiednich środków chroniących Twoje prawa;
 • w ograniczonych przypadkach na podstawie Twojej wyraźnej pisemnej zgody oraz po wdrożeniu odpowiednich środków chroniących Twoje prawa.

Wykorzystujemy informacje o Tobie, aby dostosować treść komunikatów, które są do Ciebie wysyłane, aby upewnić się, że oferty są jak najbardziej odpowiednie dla Ciebie i abyś miał wyłączny dostęp do najlepszych ofert.

Żadne decyzje, które mają na Ciebie istotny wpływ, nie są podejmowanie wyłącznie w oparciu o zautomatyzowany proces, chyba że mamy do tego podstawy prawne, a Ty zostałeś o tym poinformowany.

 • DZIECI PONIŻEJ 16 LAT

Zależy nam na ochronie prywatności dzieci w wieku do 16 lat. Nie pozyskujemy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 16 lat ani danych ich dotyczących. Musisz mieć ukończone 16 lat, aby korzystać z Produktów Bing i dokonywać zakupów w Aplikacji Bing. Aplikacja Bing ma bramkę rodzicielską, która pozwala przejść do części dla dorosłych i/lub korzystać z przekierowań do stron trzecich w Aplikacji Bing.

Jeżeli masz 16 lat lub mniej, zanim prześlesz nam swoje dane osobowe, zapytaj o zgodę mamę, tatę lub Twojego opiekuna.

Jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunem dziecka poniżej 16 roku życia i uważasz, że przesłało ono swoje dane osobowe lub inne bez Twojej zgody, natychmiast nas powiadom, a my niezwłocznie usuniemy dane Twojego dziecka z naszej bazy.

 • ZMIANY W NASZEJ POLITYCE

Wszelkie zmiany, które w przyszłości zostaną wprowadzone do naszej polityki prywatności, będą publikowane na tej stronie, a w stosownych przypadkach poinformujemy Cię o nich mailowo. Sprawdzaj na bieżąco zmiany i aktualizacje w naszej polityce prywatności.

 1. Polityka „ciasteczek”
 • CO ROBIMY Z CIASTECZKAMI (PLIKI COOKIE)

Plik cookie to ciąg tekstowy informacji przekazywanych przez witrynę internetową do pliku cookie przeglądarki na dysku twardym komputera, aby strona mogła zapamiętać, kim jesteś. Plik cookie zawiera zazwyczaj nazwę domeny, z której pochodzi plik, okres istnienia pliku cookie oraz wartość liczbową — zazwyczaj losowo generowaną unikalną liczbę.

Na naszej Stronie korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie w zależności od ich właściciela:

 • Nasze pliki cookie — to są ciasteczka, które zawierają tę samą domenę, na której są umieszczone, tzn. na stronie pl.bingbunny.com umieszczamy plik cookie pl.bingbunny.com.
 • Zewnętrzne pliki cookie — to są ciasteczka, które zawierają domenę różną od tej, na której są umieszczone, tzn. są to pliki cookie używane przez naszych dostawców i inne strony (np. reklamodawców) w naszej domenie (np. na stronie pl.bingbunny.com umieszczane są pliki cookie google.com).

Takie pliki cookie można też podzielić ze względu na cel, w jakim są używane:

 1. Ściśle niezbędne pliki cookie: umożliwiają działanie podstawowych funkcji Strony dotyczących bezpieczeństwa, zarządzania siecią i dostępności. Obsługę takich ciasteczek możesz wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki, ale będzie to wpływać na działanie Strony.
  1. Opcjonalne pliki cookie:
   • wydajnościowe i analityczne pliki cookie pomagają nam:
    1. zmierzyć i poprawić działanie naszej Strony;
    2. udoskonalić Stronę dzięki informacjom na temat sposobu, w jaki z niej korzystasz;
    3. zapewnić lepszą funkcjonalność i personalizację Strony poprzez taką organizację treści, aby szybciej dopasować je do Twoich zainteresowań;
    4. rozpoznać Cię po numerze, gdy ponownie odwiedzasz naszą Stronę; oraz dopasować treści i reklamy do Twoich zainteresowań, dzięki czemu unikasz oglądania wciąż tych samych reklam;
    5. opracować anonimowe statystyki, dzięki którym rozumiemy, w jaki sposób korzystasz z naszej Strony i jak ją lepiej zorganizować. Pliki nie dają nam możliwości rozpoznania Ciebie;
    6. upewnić się, że nie otrzymujesz zaproszeń do wypełnienia kwestionariuszy, które już wypełniałeś lub że nie wysyłamy ich zbyt często.
   • Ukierunkowane/reklamowe pliki cookie — są umieszczane na Stronie, gdy korzystasz z niej przez zewnętrzne sieci marketingowe i reklamowe. Te ciasteczka pomagają tworzyć profil Twoich zainteresowań i wyświetlać dopasowane do Ciebie reklamy na innych stronach internetowych.

Ze względu na okres istnienia pliku cookie można je podzielić na dwie kategorie:

3. Sesyjne pliki cookie: to tymczasowe pliki cookie, które są przechowywane w pliku cookie Twojej przeglądarki tak długo jak jesteś na naszej Stronie. Pozwalają przenosić informacje między podstronami naszej Strony, tak że nie musisz ich ponownie wpisywać. Sesyjne pliki cookie przechowują dane przez 1 godzinę.

4. Stałe pliki cookie: są przechowywane w pliku cookie Twojej przeglądarki o wiele dłużej (jednak to, jak długo, zależy od okresu istnienia poszczególnych plików cookie).

 • WŁĄCZENIE/WYŁĄCZNIE CIASTECZEK

Możesz włączyć lub wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki. Informacje, jak to zrobić znajdziesz w sekcji „Zarządzanie plikami cookie” na stronie Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Wielka Brytania .

Na liście poniżej znajdziesz linki, gdzie w głównych przeglądarkach internetowych możesz zmienić ustawienia plików cookie:

Możesz też wyłączyć obsługę opcjonalnych plików cookie, nie zaznaczając pola „Opcjonalne pliki cookie” na banerze z informacją o ciasteczkach wyświetlanym na naszej Stronie.

Ustawienia plików cookie możesz zmienić w każdej chwili. Jeśli jednak wyłączysz obsługę plików cookie, niektóre z funkcji interaktywnych na naszej Stronie mogą być niedostępne.

 • DODATKOWE INFORMACJE

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie korzystania z plików cookie na naszej Stronie oraz o Twoich prawach, napisz do nas na adres webmaster@bingbunny.com.