Skip to content
Daytime park scene

Regulamin

Regulamin

ACAMAR FILMS

Witamy na stronie i w aplikacji mobilnej Królika Binga. Spółka Acamar Films świadczy swoje usługi oraz udostępnia tę Stronę i Aplikację Bing zgodnie z poniższym Regulaminem.

DEFINICJE:

Aby łatwiej było zrozumieć nasz Regulamin, przygotowaliśmy krótkie podsumowanie wszystkich zdefiniowanych terminów używanych w tym dokumencie.

Acamar Films/My — ten termin odnosi się do nas, spółki zarejestrowanej w Anglii i Walii pod numerem 04399568, z siedzibą przy 7 Savoy Court, Londyn, Wielka Brytania, WC2R 0EX, a nasze biuro znajduje się pod adresem: The Rotunda (Ground Floor), 42-23 Gloucester Crescent, Londyn NW1 7DL, Wielka Brytania.

Aplikacja Bing — ten termin odnosi się do naszej aplikacji mobilnej o nazwie „Bing”, którą możesz pobrać z platformy prowadzonej przez stronę trzecią, np. App Store i Google Play.

Produkty Bing — ten termin odnosi się łącznie do Strony, Aplikacji Bing i Treści, które udostępniamy.

Treści — ten termin odnosi się do wszystkich treści (w tym tekstów, elementów wizualnych, zdjęć, artykułów, elementów kreatywnych, informacji, nazw, obrazów, logo i ikon, które reprezentują lub są powiązane ze spółką Acamar Films i/lub jej produktami i usługami (lub produktami i usługami stron trzecich), elementów graficznych, materiałów wideo lub audio) zamieszczonych na Stronie i/lub w Aplikacji Bing.

Strona — ten termin odnosi się do strony pod adresem www.bingbunny.pl.

Regulamin — ten termin odnosi się do niniejszego regulaminu korzystania z Produktów Bing.

 

REGULAMIN:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa prawa, obowiązki i ograniczenia dotyczące korzystania z Produktów Bing. Dostęp do Strony i Aplikacji Bing i/lub korzystanie ze wszystkich lub z niektórych Produktów Bing zakłada, że akceptujesz ten Regulamin i zobowiązujesz się go przestrzegać. Regulamin zaczyna obowiązywać w momencie, gdy po raz pierwszy skorzystasz ze Strony lub Aplikacji Bing.
  2. Spółka Acamar Films ma prawo zmienić Regulamin w dowolnym momencie poprzez opublikowanie zmian online. Twoim obowiązkiem jest regularne przeglądanie informacji publikowanych online, aby w odpowiednim czasie zapoznać się z takimi zmianami. Jeśli będziesz korzystać ze Strony lub Aplikacji Bing po opublikowaniu zmian online, oznacza to, że akceptujesz Regulamin w zmienionym brzmieniu.
  3. Pamiętaj, że w przypadku niektórych usług oferowanych na Stronie i w Aplikacji Bing obowiązują specjalne warunki, np. zasady dotyczące poszczególnych konkursów oraz innych opcji lub zadań. Takie zasady są udostępniane razem z usługą, której dotyczą. Tego rodzaju warunki traktuj jako uzupełnienie naszego Regulaminu. W przypadku sprzeczności z Regulaminem mają one znaczenie nadrzędne.
  4. Jeśli nie akceptujesz tego Regulaminu, opuść Stronę i nie korzystaj z żadnych innych Produktów Bing.
 2. Wymagania dotyczące Internetu, przeglądarki i systemu
  1. Aby korzystać z poszczególnych funkcji Produktów Bing, potrzebne jest szybkie połączenie z Internetem i/lub spełnienie minimalnych wymagań dotyczących systemu i/lub przeglądarki.
  2. Aby korzystać ze Strony i pobierać z niej Treści (jeżeli taka funkcja jest dostępna na Stronie), potrzebne Ci będzie połączenie z Internetem o minimalnej prędkości 3Mb (web) 5Mb (video), najnowsza wersja przeglądarki, z której korzystasz (sprawdź aktualizacje u operatora przeglądarki) oraz co najmniej wymieniona poniżej wersja systemu komputerowego na Twoim komputerze:
   1. Dla użytkowników systemu Apple: OS 10.13.6+
   2. Dla użytkowników systemu Windows: 10+
  3. Aby korzystać z Aplikacji Bing i pobierać za jej pośrednictwem Treści (jeżeli taka funkcja jest dostępna w Aplikacji Bing), potrzebne Ci będzie połączenie z Internetem o minimalnej prędkości 10Mb (video), najnowsza wersja Aplikacji Bing (sprawdź aktualizacje na platformie, z której pobierana była Aplikacja Bing, np. Apple Store lub Google Play).
  4. Jeżeli uzyskujesz dostęp do Produktów Bing za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej to Twój operator lub dostawca usług roamingu określa stawki i opłaty za wiadomości, przesył danych i inne usługi. Pobieranie, instalowanie i używanie niektórych Produktów Bing może być ograniczone lub zakazane przez Twojego operatora sieci. Niektóre Produkty Bing mogą też nie działać na danym urządzeniu lub u danego operatora sieci.
  5. Korzystając z Aplikacji Bing, możesz zezwolić nam na określony dostęp do swojego urządzenia i/lub konta (jeżeli wymagana jest rejestracja, aby korzystać z Aplikacji Bing). Na większości platform urządzeń mobilnych znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące takich zezwoleń oraz sposobu — jeżeli jest to możliwe — w jaki możesz zmienić ich ustawienia. Pobierając, instalując Aplikację Bing lub korzystając z niej, zgadzasz się na otrzymywanie automatycznych aktualizacji oprogramowania (w stosownych przypadkach).
 3. Regulamin korzystania z Produktów Bing
  1. Produkty Bing przeznaczone są do użytku osobistego, niekomercyjnego, wyłącznie do celów informacyjnych, edukacyjnych i rozrywkowych. Nie możesz wykorzystywać Produktów Bing lub innej naszej własności intelektualnej do celów komercyjnych lub biznesowych, włączając marketing, reklamę, oferty sprzedaży lub promowanie produktów lub usług (dla zysku lub nie), chyba że na podstawie wyraźnie udzielonej przez nas licencji. Nie możesz kopiować, powielać, ponownie wydawać, pobierać, publikować, nadawać ani transmitować w żaden sposób Treści, chyba że na własny niekomercyjny użytek domowy. Aby inaczej wykorzystywać Treści musisz mieć pisemną zgodę Acamar Films.
  2. Zobowiązujesz się nie zmieniać, nie modyfikować ani nie tworzyć utworów pochodnych (zależnych) od Produktów Bing, nie powielać, nie rozprowadzać, nie podawać do wiadomości publicznej, nie udostępniać publicznie ani nie przekształcać Produktów Bing, na żadnym nośniku ani kanale informacji. Zgadzasz się korzystać z Produktów Bing w celach zgodnych z prawem i w sposób, który nie narusza praw żadnej strony trzeciej, ani też nie ogranicza ani nie blokuje korzystania z Produktów Bing przez stronę trzecią. Przykładami takiego ograniczania lub blokowania są, m.in. postępowanie, które jest niezgodne z prawem, ma charakter nagabywania lub może powodować dyskomfort lub niedogodności dla dowolnej osoby, a także przesyłanie nieprzyzwoitych lub obraźliwych treści lub zakłócanie przebiegu rozmów prowadzonych z użyciem Produktów Bing.
  3. Elementów wirtualnych (w tym postaci i nazwy postaci), które zostały zakupione lub udostępnione w Produktach Bing, możesz używać wyłącznie w związku z Produktami Bing, w których zostały Ci udostępnione lub umieszczone przez Ciebie w wyniku gry. W dowolnym momencie możemy zmienić lub wycofać elementy wirtualne lub walutę, które są stosowane w grze.
  4. Aplikacja Bing i Treści (z wyjątkiem logo, nazw, znaków handlowych i grafiki Acamar Films) są dostarczane na podstawie niezbywalnej, niewyłącznej, niekomercyjnej licencji osobistej. Licencja na instalację oraz korzystanie z Aplikacji Bing i Treści obowiązuje od momentu pobrania Aplikacji Bing aż do anulowania licencji. W dowolnym momencie możesz anulować licencję, jeżeli przestaniesz korzystać z Aplikacji Bing i Treści. Jeżeli naruszysz zasady korzystania z Aplikacji Bing lub Treści mamy prawo anulować licencję z Twojej winy. Licencja zostanie anulowana po upływie miesiąca od momentu, gdy otrzymasz powiadomienie o jej anulowaniu z Twojej winy. W przypadku anulowania przyznanej licencji — przez Ciebie lub przez nas — musisz odinstalować na stałe Aplikację Bing oraz zniszczyć wszystkie kopie Treści, jakie posiadasz.
 4. Opłaty
  • Strona i Treści na Stronie są udostępniane bezpłatnie.
  • Jeżeli kupujesz licencję na używanie i pobranie Aplikacji Bing na zewnętrznych platformach (jak Apple Store lub Google Play), naliczone mogą zostać dodatkowe opłaty wykraczające poza standardowe opłaty za przesył danych określone w punkcie 4 powyżej. Przed dokonaniem zakupu takiej licencji na używanie i pobranie Aplikacji Bing, otrzymasz jasne informacje dotyczące wszystkich dodatkowych opłat. Dodatkowe opłaty zawierają już VAT i inne podatki konsumpcyjne i mogą się zmienić.
 5. Prawa własności intelektualnej
  • Prawa własności intelektualnej zarówno do ogólnej struktury Strony i Aplikacji Bing, jak i ich Treści, z wyjątkiem treści publikowanych przez Ciebie w punkcie 6 poniżej (pod warunkiem udostępnienia takiej funkcji na Stronie) należą do Acamar Films.
  • Nazwy, grafiki i logo określające spółkę Acamar Films i/lub strony trzecie oraz ich produkty i usługi są zastrzeżonymi znakami Acamar Films i/lub stron trzecich. Żadne z postanowień tego Regulaminu nie może być interpretowane jako przyznanie w drodze estoppel, w sposób dorozumiany ani inny jakiejkolwiek licencji lub prawa w odniesieniu do znaków towarowych lub patentów należących do Acamar Films lub stron trzecich.
 6. TWOJE TREŚCI

Przesyłając własne treści (włączając teksty, zdjęcia, grafiki, materiały wideo lub audio) za pośrednictwem Strony lub do Acamar Films korzystając z różnych kanałów komunikacji, oznacza to, że dajesz Acamar Films bezterminowe, nieodpłatne, niewyłączne, podlegające dalszemu licencjonowaniu prawo i licencję na używanie, powielanie, modyfikowanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie, tworzenie utworów zależnych, rozpowszechnianie, wykonywanie, używanie w grze, udostępnianie publiczne oraz wykonanie wszystkich praw autorskich i praw do reklamy na całym świecie w odniesieniu do Twoich treści i/lub na włączenie Twoich treści do innych dzieł lub na dowolnych nośnikach znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości na cały okres obowiązywania wszelkich praw, które mogą dotyczyć Twoich treści oraz zgodnie z ograniczeniami ochrony prywatności, jakie określa Polityka prywatności Acamar Films (https://pl.bingbunny.com/prywatności ) . Jeżeli nie chcesz udzielić Acamar Films takich praw, nie przesyłaj nam swoich treści.

 1. Ograniczenie odpowiedzialności
  1. Spółka Acamar Films dokłada wszelkich starań, aby Strona była dostępna 24/7 niezależnie od prowadzonych na niej prac konserwacyjnych. W tym zakresie mamy prawo wstrzymać dostęp do całości lub części Strony lub Treści, aby przeprowadzić prace konserwacyjne i/lub wprowadzić ulepszenia.
  2. Produkty Bing są udostępniane na zasadzie „TAKIE, JAKIE SĄ” oraz „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” bez żadnych deklaracji ani zapewnień oraz bez żadnego rodzaju gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, włączając m.in. dorozumiane gwarancje satysfakcjonującej jakości, przydatności do określonego celu, braku naruszeń, zgodności, bezpieczeństwa i dokładności.
  3. Zgadzasz się na korzystanie z Produktów Bing na własne ryzyko. Ponosisz pełną i wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z udostępnionych Produktów Bing oraz za przestrzeganie tego Regulaminu.
  4. W najszerszym możliwym zakresie dopuszczonym przez prawo, spółka Acamar Films i/lub strony trzecie w żadnym wypadku nie będą ponosić odpowiedzialności za żadne szkody, w tym m.in. szkody pośrednie lub wynikowe ani żadne inne szkody wynikające z korzystania lub niemożliwości korzystania z Produktów Bing, utraty danych lub zysków w wyniku realizacji umowy, zaniedbania lub innego czynu niedozwolonego, będących efektem korzystania z Produktów Bing lub z nim powiązanych. Acamar Films nie gwarantuje, że funkcje Produktów Bing będą działać nieprzerwanie lub będą wolne od błędów, że błędy zostaną naprawione, ani że Strona, Aplikacja Bing lub serwer, na którym są dostępne, będą wolne od wirusów lub robaków, lub że odzwierciedlają pełną funkcjonalność, dokładność i niezawodność Treści.
 2. OCHRONA DZIECI
  1. Jeżeli jesteś dzieckiem i chcesz korzystać ze wszystkich lub z niektórych Produktów Bing, z pomocą rodziców lub opiekunów musisz przeczytać i zaakceptować ten Regulamin oraz mieć ich zgodę na korzystanie z naszych produktów i usług.
  2. Zalecamy, aby rodzice lub opiekunowie monitorowali działania dzieci pozostających pod ich opieką, gdy te korzystają z Produktów Bing.
 3. Postanowienia różne
  1. Jeżeli masz pytania lub zastrzeżenia dotyczące Produktów Bing i tego Regulaminu, możesz skontaktować się z biurem obsługi klienta pod adresem e-mail: info@acamarfilms.com (w przypadku Strony) i hej@bingbunny.com
  2. (w przypadku Aplikacji Bing). Możesz też skontaktować się z nami listownie na adres wskazany w części DEFINICJE powyżej.
  3. Jeżeli dowolne postanowienie tego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w świetle przepisów prawa stanu lub kraju, w którym ten Regulamin ma obowiązywać, wówczas w zakresie oraz w jurysdykcji, w których dane postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, zostanie ono oddzielone i usunięte z Regulaminu, a pozostałe postanowienia będą obowiązywać, pozostaną w pełnej mocy oraz nadal będą wiążące i wykonalne.
  4. Regulamin podlega prawu Anglii i Walii, zgodnie z nim będzie interpretowany. Jednakże wybór prawa nie ogranicza żadnych z praw, jakie przysługują Ci, jako konsumentowi, w świetle obowiązujących przepisów kraju w którym mieszkasz.
  5. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa mającego zastosowanie stanowią inaczej.

INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH
Wszystkie materiały na Stronie i w Aplikacji Bing, w tym artykuły, elementy kreatywne i materiały wideo, są objęte wyłącznymi prawami autorskimi Acamar Films, chyba że wskazano inaczej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej Strony i spółki, napisz do nas na adres info@acamarfilms.com (w związku ze Stroną) i hej@bingbunny.com (w związku z aplikacjami mobilnymi).